• İletişim:
    • 0535 3427023


-----------------------------------------------------

İçindekiler

                                        İÇİNDEKİLER
1. Sayılarda Temel Kavramlar ............................................................................................................................. 6 - 29
2. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel .................................................................................................................. 30 - 41
3. EBOB - EKOK, Periyodik Problemler ............................................................................................................ 42 - 57
4. Rasyonel Sayılar ........................................................................................................................................... 58 - 73
5. Üslü Sayılar ................................................................................................................................................... 74 - 89
6. Köklü Sayılar ............................................................................................................................................... 90 - 105
7. Basit Eşitsizlik .............................................................................................................................................106 - 119
8. Mutlak Değer ..............................................................................................................................................120 - 133
9. Birinci Dereceden Denkleler .......................................................................................................................134 - 155
10. Oran - Orantı ............................................................................................................................................ 156 - 171
11. Sayı - Kesir Problemleri ............................................................................................................................172 - 193
12. Yaş Problemleri .........................................................................................................................................194 - 203
13. Yüzde, Kâr - Zarar Problemleri ................................................................................................................ 204 - 217
14. Karışım Problemleri ................................................................................................................................. 218 - 225
15. Hareket Problemleri ................................................................................................................................. 226 - 235
16. İş - İşçi Problemleri .................................................................................................................................. 236 - 243
17. Grafik Problemleri .................................................................................................................................... 244 - 251
18. Rutin Olmayan Problemler ...................................................................................................................... 252 - 265
19. Mantık ...................................................................................................................................................... 266 - 279
20. Kümeler ................................................................................................................................................... 280 - 299
21. Fonksiyonlar ve Grafikleri ........................................................................................................................ 300 - 321
22. Polinomlar ............................................................................................................................................... 322 - 333
23. Çarpanlara Ayırma .................................................................................................................................. 334 - 351
24. İkinci Dereceden Denklemler .................................................................................................................. 352 - 367
25. Sıralama - Seçme - Binom ...................................................................................................................... 368 - 383
26. Basit Olayların Olasılıkları ....................................................................................................................... 384 - 395
27. Veri .......................................................................................................................................................... 396 - 407